The Spotless Mough

Memphis Women And Fried Chicken

Tänk om

Visst hade det varit skönt utan några skillnader på rik eller fattig, svag eller stark och gammal eller ung. I Italiens Sicilien där man upptäckt att många nått en hög ålder så har det just varit det som gjort att livsåldern är så hög. När pappor och mammor blivit gamla så har barnen tagit hand om dem och så har det blivit som en stor familj istället för släkt. Jag tror att jag skulle trivas rätt bra i en sådan miljö och att även barn gör det. Alla lever under samma regler då de befinner sig under samma tak. VIlken harmoni