The Spotless Mough

Memphis Women And Fried Chicken

Ett hårt schema

I och med att det är en hel del som jag behöver hinna med så har jag tänkt att jag ska försöka se till att lägga upp ett rätt hårt schema åt mig själv, för att jag ska hinna med både fysisk träning såväl som mental. Vad gäller den fysiska så ska jag försöka börja varje dag med att jogga, för att sedan kunna sätta mig med alla papper som jag har i lugn och ro på jobbet. Då så kommer jag nog även att få den energi som jag behöver för att kunna ta mig igenom en hel arbetsdag av tankeverksamhet, för det är klart att även hjärnan behöver syre och näring för att den ska fungera så optimalt som möjligt. Så att äta bra ska också in på schemat.